INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - STUDIJNÍ OBOR 18-20-M/01

Absolvent studijního oboru Informační technologie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon funkcí, souvisejících se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, programováním aplikací pro standardní uživatelské rozhraní, včetně práce s relačními databázemi a grafickými informacemi. Je připravován k provádění těchto činností všude tam, kde se využívají prostředky výpočetní techniky.

Typickými činnostmi, kterými se absolventi tohoto oboru zabývají, jsou činnosti zabezpečující bezporuchový chod počítačových sítí, včetně zpracovávání požadavků majitelů a uživatelů výpočetní techniky na její využití v jednotlivých firmách a institucích.

Konkrétně se jedná o návrh a realizaci informačního systému, zejména počítačové sítě; instalace, konfigurace a správa síťových operačních systémů a serverových programových produktů; síťová instalace, konfigurace a úpravy komerčních programových produktů, typicky kancelářských balíků typu Office, dle požadavku uživatelů, i dalších standardních a nestandardních aplikací; správa samostatných počítačů, jejich softwarového i hardwarového vybavení, včetně základních prací souvisejících s rozšiřováním, opravami a údržbou prostředků výpočetní techniky; využíváním možností výpočetní techniky pro vedení běžné agendy i prezentaci firem, využití výpočetní techniky firem v rámci rozlehlých počítačových sítí, typicky internetu, základní činnosti související se správou internetového serveru; představa o realizaci a možnostech počítačové grafiky a její efektivní využívání; znalost běžných i SQL databázových systémů a jejich nasazení, využití, přizpůsobení, správa a programování uživatelského rozhraní databáze; tvorba aplikací prostřednictvím vyššího programovacího jazyka a z toho vyplývající znalost základních algoritmických postupů, programových konstrukcí a datových struktur.

Dále je absolvent vybaven základními znalostmi ekonomiky a obchodně podnikatelské činnosti, má přehled o nabídce a poptávce na trhu VPT (znalosti o možnostech způsobu realizace investic do vybavení výpočetní technikou i programovým vybavením, průprava pro realizaci požadavků firem v oblasti obchodně podnikatelské činnosti a přizpůsobení prostředků výpočetní techniky těmto požadavkům).

Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění všude tam, kde se výpočetní technika používá, tj. prakticky ve všech oblastech hospodářského a společenského života (např.průmysl, bankovnictví, pojišťovnictví, doprava, finance, státní správa, školství, zdravotnictví apod.).

Pro výkon uvedených činností vytváří škola předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním studentů a jejich výchovou.

ŠVP Informačních technologiíPatička stránky

vstup do administrace Počítadlo návštěv:   info