AKTIVITY ŠKOLY

Škola pořádá každoročně pro žáky 1.ročníku lyžařský výcvikový kurz. Již několik let navazujeme na dobrou spolupráci s rekreačním střediskem Světlanka v Rokytnici nad Jizerou. Žáci hradí ze svých prostředků nocleh, stravu a lyžařské vleky, zřizovatel školy hradí náklady na dopravu. Velmi dobrý lyžařský areál dává možnost zdokonalení lyžařských dovedností začínajícím lyžařům, ale i těm, kteří již mají určité zkušenosti.

Žáci se tradičně podílí na spolupořádání stavební výstavy FOR ARCH v areálu Louckého kláštera ve Znojmě, jedná se zejména o pomoc při pořadatelské službě, obsluze jednotivých expozic a případně organizační ankety dle zadání pořadatelů nebo vystavujících firem a organizací.

Poslední týden školního roku bývá vyhrazen pro pořádání školních výletů, za jejich organizaci a průběh zodpovídají třídní učitelé a do programové náplně bývají vedle rekreačně, sportovní činnosti zahrnuty exkurze významných historických pomátek, ale i návštěva zajímavých stavebních objektů současné doby.

Žáci 3. 4. ročníku mají možnost zapojení do SOČ, zde se pravidelně zůčastňují se svými pracemi-studiemi v rámci předmětu Konstrukční cvičení se zaměřením na zpracování návrhu rodinného domu.

Žáci školy se na počátku měsíce května pravidělně aktivně zůčastňují Majálesu, zapojili se do akce JARO v EVROPĚ.

Žáci celé školy se účastní "Běhu Terryho Foxe", kde přispívají nejen svou účastí, ale i vložením startovného na podporu zdravotně hendikepovaných sportovců celého světa

Žákům školy je umožněn volný přístup na Intenet a to jak ve volných hodinách. tak v odpoledních hodinách po vyučování, mají možnost využívat výpočetní techniku ve třídě a příslušných učebnách.

Nejúspěšnější žáci školy i jednotlivých ročníků (prospěch, chování, dodržování školního řádu, společenské a sportovní aktivity) získávají na konci školního roku hodnotné ceny nebo finanční bonusy na základě pořadí v bodovém hodnocení v ročnících i škole. Toto hodnocení je podkladem pro výhody poskytované jednotlivým studentům.

Střední odborná škola Podyjí - Anglie Střední odborná škola Podyjí - Majáles

SPORT

Již pátým rokem pracuje při škole sportovní klub, který přispívá k zapojení žáků ve využití a zdokonalení fyzické aktivity po celodenní studijní zátěži. Tento klub při SOŠ Podyjí,s.r.o. je členem Asociace školních sportovních klubů ČR. Studenti se mohou v rámci jeho činnosti zdokonalovat v míčových hrách - odbíjené, košíkové, kopané, fotbalu, dále v atletických disciplínách, ale i pro dívky v hojně navštěvovaném aerobiku, nebo využívat školní hřiště. Nejlepší žáci v jednotlivých druzích sportu jsou vybíráni do reprezentačních družstev školy.

Školní sportovní klub je organizátorem středoškolského turnaje ve florbalu, který si získal již od prvního ročníku velkou oblibu, o čemž svědčí pravidelná účast řady středních škol a učilišť okresu. Turnaj je organizován pro chlapecká i dívčí družstva.

Mimo výše uvedených akcí se zůčastnila družstva školy i dalších soutěží pořádaných asociací, případně dalšími středními školami a učilišti. Jedná se především o halový turnaj v malé kopané, turnaj v kopané, košíkové, odbíjené, atletické soutěži.

diplom za 2. misto ve volejbalu diplom za 1. misto ve volejbalu

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŠKOLY

1. místo v okresním kole ve florbalu,
2. místo v okresním kole v basketbalu hochů,
1. místo v okresním kole ve volejbalu hochů,
2. místo v krajském kole ve volejbalu hochů.Patička stránky

vstup do administrace Počítadlo návštěv:   info